Užitečné odkazy
Obec Jaroměřice www.jaromerice.cz
Město Moravská Třebová www.mtrebova.cz
Pardubický kraj www.pardubickykraj.cz
Sociální služby v Pardubickém kraji www.sluzby-pardubickykraj.cz
Registr poskytovatelů sociálních služeb iregistr.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz
Úřad práce ČR portal.mpsv.cz/upcr
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR www.apsscr.cz
Česká správa sociálního zabezpečení www.cssz.cz
Rada seniorů České republiky, o.s. www.rscr.cz