Pečovatelská služba
Domov na Kalvárii s.r.o. poskytuje sociální službu typu pečovatelská služba v souladu s Rozhodnutím o registraci č. j. KrÚ 70427/2010 ze dne 27. 9. 2010.

Forma služby:
terénní služba

Kapacita:
25 klientů (maximální denní kapacita)

Časová dostupnost:
v pracovní dny v době od 07:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00

Poslání:
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu klientům od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a v některých činnostech spojených s péčí o sebe a svoji domácnost potřebují pomoc druhé osoby.

Účelem je motivovat tyto občany a na základě jejich přání jim poskytovat takové služby, které jim napomáhají k udržení v aktivním životě. Služba je poskytována přímo v Jaroměřicích a jeho blízkém okolí.

Cíle:
Cílem pečovatelské služby je zajistit uživateli pomoc a podporu, kterou potřebuje vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména směřující k zachování jeho samostatnosti, rozvíjení soběstačnosti a umožnění zapojení do běžného života společnosti v nejvyšší možné míře.

Dále za pomoci a podpory pečovatelek umožnit uživatelům služby život v jejich domácím prostředí a napomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vztahy.

Zásady:
  • individuální přístup ke každému uživateli
  • zachování a dodržování zvyků, na které je uživatel zvyklý
  • schopnost personálu naslouchat uživatelům služby
  • diskrétnost a flexibilita
  • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
  • zachování lidské důstojnosti
  • dodržování práv uživatelů služeb

Okruh osob:
Občanům od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a v některých činnostech spojených s péčí o sebe a svoji domácnost potřebují pomoc druhé osoby.

Pečovatelská služba není určena:
  • osobám, které nejsou v nepříznivé situaci
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení