Jaroměřice leží na středním toku říčky Úsobrnky v severní části Boskovické brázdy v oblasti, která je odpradávna nazývána Malou Hanou. Nadmořská výška Jaroměřic je 368 m, přírodní dominantou je však vrch Lavičná, který se vypíná do výšky 625 m. Jaroměřice leží na samé hranici Pardubického kraje s krajem Jihomoravským a Olomouckým.

Historie Jaroměřic

Počátky Jaroměřic spadají do 2. poloviny 11. století, ovšem území obce bylo osídleno již mnohem dříve, v době předhistorické, jak dokládají některé archeologické nálezy. Územím vedla významná obchodní stezka z Moravy do Čech. Po obnově moravského biskupství v roce 1096 byla tehdejší skromná osada výrazněji kolonizována a přiřčena pražskému biskupovi Jaromírovi a po něm také pojmenována.

Historie Jaroměřic je velmi bohatá, zvláště v období panování Blízkých z Kaříšova koncem 16. století a pak za pánů Šubířů z Chobyně, z nichž vysoký zemský činitel František Michal nechal vybudovat na blízkém kopci barokní poutní komplex zvaný Kalvárie, který je věrnou kopií Božího hrobu v Jeruzalémě.

Stavba byla realizována v letech 1713 – 1738 lidmi z okruhu Jana Blažeje Santiniho. Dalšími významnými památkami jsou renesanční zámek z roku 1592 vybudovaný na místě původní tvrze a kostel Všech svatých na návsi, jehož počátky sahají do období vzniku obce. Mimořádnou hodnotu má rovněž zajímavě řešená barokní Křížová cesta vedoucí od kostela Všech svatých na Kalvárii.