Informace

Domov na Kalvárii s.r.o. poskytuje sociální službu typu pečovatelská služba v souladu s Rozhodnutím o registraci č. j. KrÚ 70427/2010 ze dne 27. 9. 2010.

Forma služby:

terénní služba

Kapacita:

25 klientů (maximální denní kapacita)

Časová dostupnost:

v pracovní dny v době od 07:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby Domov na Kalvárii s.r.o. je poskytovat sociální službu občanům od 50 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a v některých činnostech spojených s péčí o sebe a svoji domácnost potřebují pomoc druhé osoby.

Účelem je motivovat tyto občany a na základě jejich přání jim poskytovat takové služby, které jim napomáhají k udržení v aktivním životě. Služba je poskytována v objektu Domova na Kalvárii na adrese Jaroměřice 271, 569 44.

Cíle:

Cílem pečovatelské služby je zajistit uživateli pomoc a podporu, kterou potřebuje vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména směřující k zachování jeho samostatnosti, rozvíjení soběstačnosti a umožnění zapojení do běžného života společnosti v nejvyšší možné míře.

Zásady:

  • individuální přístup ke každému uživateli
  • zachování a dodržování zvyků, na které je uživatel zvyklý
  • schopnost personálu naslouchat uživatelům služby
  • diskrétnost a flexibilita
  • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
  • zachování lidské důstojnosti
  • dodržování práv uživatelů služeb

Okruh osob:

Občanům od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a v některých činnostech spojených s péčí o sebe a svoji domácnost potřebují pomoc druhé osoby.

Pečovatelská služba není určena:

  • osobám, které nejsou v nepříznivé situaci
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení