Informace

Domov na Kalvárii s.r.o. nabízí k pronájmu 8 sdílených bytových jednotek určených pro osoby, které splňují podmínky pro přidělení sociálního bytu. Všechny byty se nachází v přízemí budovy Domova na Kalvárii a jsou bezbariérové. Pro obyvatele bytů jsou dostupné zdravotnické služby, stravování a další služby pro aktivní seniory. Je možné se zapojit do společných aktivit s Domovem pro seniory (např. výlety, kulturní akce, společenské hry, atd.)

Ke každému bytu náleží sdílené sociální zařízení pro 2 nájemce, ve stejném patře se nachází také společná kuchyň. Zdarma je možné si pronajmout cvičební pomůcky a udržovat si tak kondici v každém věku.